معرفی کامل Checkbox, radio, select-option, textarea

در مطلب قبلی آموزش فرم ها در html طریقه ی ایجاد فرم را آموزش دیدید. اما در آن مطلب فقط عامل ورودی از طریق input پرداختیم. در ادامه با عامل های بیشتر نظیر Checkbox, radio, select-option, textarea و … آشنا می شوید. checkbox این نوع ورودی در فرم باعث ایجاد چک باکس میشود. مثال زیر […]

ادامه مطلب ...