آموزش  css – اضافه کردن فونت در سی اس اس ۳ – فونت فیس

آموزش css – اضافه کردن فونت در سی اس اس ۳ – فونت فیس

تا قبل از سی اس اس ۳ طراحان باید از فونت ھایی استفاده میکردند که روی سیستم کاربر نصب شده بود . با استفاده از سی اس اس شما ھر فونتی که دوست داشته باشید را میتوانید ایمپورت کنید و با آن بنویسید . اگر فونتی دارید یا آن را خریده اید آن را روی […]

ادامه مطلب ...