طراحی سایت سازمان خدمات مهاجرت

طراحی سایت سازمان خدمات مهاجرت

سازمان خدمات مهاجرتی و حقوقی سلیمانی یکی از سرشناس ترین سازمانهای بین المللی در امور مهاجرت به کانادا می باشد. این سازمان توسط خانم سلیمانی با هدف کمک کردن به کسانی که در امید مهاجرت به کانادا یا آمریکا و یا بعضی از کشورهای دیگر  برای ساختن آینده بهتر برای خود وخانواده شان هستند، تأسیس […]

ادامه مطلب ...