لیست های تو در تو به همراه لینک

در مطالب گذشته با لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی آشنا شدیم. امروز توس وب در نظر دارد تا به نحوه ی ایجاد لیست های تو در تو به همراه لینک بپردازد. چگونگی ایجاد لیستی از لینک ها در HTML برای آنکه هر کدام از لیست های html دارای لینک باشد. باید در داخل تگ […]

ادامه مطلب ...