صفت border در CSS

در این مقاله قصد داریم به صفت border در css که باعث ایجاد یک حاشیه به بالا، پایین، راست و چپ یک عنصر می شود بپردازیم. صفت border در css شامل موارد زیر است : border-color : رنگ حاشیه border-width : ضخامت حاشیه border-style : نوع حاشیه ( نقطه ای، خطی، تمام خط و … […]

ادامه مطلب ...