آموزش html – عناصر شکل دهی متن

آموزش html – عناصر شکل دهی متن

در html می توان به نوع از عناصر شکل دهی متن اشاره کرد : عناصر شکل دهی منطقی عناصر شکل دهی فیزیکی عناصر شکل دهی منطقی : این عناصر علاوه بر اینکه متن را با حالت خاصی نشان می دهد، ولی مهمترین مسئله ی استفاده از آن، بهینه کردن محتوا برای موتورهای جستجو می باشد. […]

ادامه مطلب ...